ankieta

Wspaniałe wnętrze.

W jakim stopniu obyte szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania?
(5 - bardzo dobrze, 4 – dobrze, 3 – średnio, 2 - wystarczająco, 1 – niewystarczająco)
5
4
3
2
1